לדף הבית

אלוק יפעת
Eluk Yfat


תקציר ביוגרפיאמן על עצמו

 מוקד העניין העיקרי שלי הוא בני אדם והעלאה של הדרמה הפנימית על פני השטחמאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,837 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,328 תצלומים.