לדף הבית

אברהמיק -
Avrahamik


אמן על עצמו

אברהמיק יוצר עבודות פיסוליות מעץ, אבן, עצם, זכוכית, סיליקון, חלקי מכשירים ועוד. בעבודותיו תהליך חיפוש ומציאת רעיונות חדשים אחרים לנושאי יצירה בחומרים מהסביבה הקרובה. בסדרות העבודות שיצר נברא רצף של עולם מיתולוגי אישי המרחיב תחומי תרבות מלווה בשירה. בעולם זה שבירת חלון בחדר עבודה מביא לגילוי צבע שקוף. לעבודה על רישומים בצבע שקוף מתוך ניגוד וחיבור צורות אקראיות עם חיתוכים מתוכננים. עיבוי שקיפויות ליצירת מרקמי שבר, שלם. השתלבות מרקמי הסביבה, השתקפויות האור, הצופים, אבק נופל ובעלי חיים הבאים לגור המשפיעים על העבודה. אמירה שהשקיפות היא תכונה בלבד מביאה לדימוי הצבע השקוף לאפס במתמטיקה ולשקט במוזיקה. את האפס למתמטיקה הביא האיסלאם, ג'ון קייג' מלחין אמריקאי כתב קטע מוזיקלי של שקט לבטח נוצרי. יחד עם הצבע השקוף מהווים חיבור חיובי אחר של שלושת דתות האל האחד. סדרת מאובנים מעוצבים, ספק חיים, ספק מכונות הנדרשות לפעילות ומנוחה, בעלי חיים פנימיים כפייתיים המאפשרים קשר למקומות וזמנים אחרים ביקום. הפתגם דבר אל העצים ואבנים מביא לקשרי תרבות עם חי, צומח ודומם. פיתוח מסגרות לקשרים עם עצים ואבנים שלא מתוך אדנות ירוקים שמירת טבע או קידוש דתי. תרבות חילונית המעבה קשרי תרבות של פרט, חברה וסביבה לאחת. בעבודות משולבות טכניקות אחרות של חניטת צומח ודומם בזכוכית וסיליקון שקופים אשר מאפשרים להם קשרי חיים בתוכם ולחוץ. בתקיעת וינטיל באבן היא הופכת לחלולה וטעונת רוח תרבות, ממטרה בקצה ענף הפכתו לחלול כחלק במזרקת רוח תרבות. ריתוקם של עצים ואבנים לקרקע מאפשרת להם מוכנות לתנועה. סדרת עבודות לשימור פחיות משקה דרוסות ממשיכות לקיפולי אורגמי ממתכת, רפרודוקציות, מפות ופלסטיק. שימוש באבן גן ממשיך לטיוטת אבן בחריטת טקסטים אישיים בכתב ראי. בסדרת פצצות רוח. כפצצות אורגמי מנייר שהיינו ממלאים במים במשחקי ילדים. לתוכה נתקע וינטיל שדוחס אליה רוח תרבות המשמשת חלק בארסנל למתקפת תרבות משתיקת מלחמות ועוד.מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,837 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,328 תצלומים.