לדף הבית

אל קיים דוד El Khayam David


תקציר ביוגרפי

דוד אל קיים צייר, נולד בימין משה (דור שביעי של מקובלים ורבנים). לימודים - ישיבת אור שמח, קהילות יעקב, מנחת יהודה. מצייר על זכוכית בטכניקה של ציור במהופך.מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,837 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,328 תצלומים.