ביטוי
ישראל
 
 
עכשיו בגלריה
פתיחה: 6/25/2009
נעילה: 7/25/2009
ביטוי
היצירה 26 מתחם בורסת היהלומים רמת גן

שעות פתיחה:
א' 12022, ב'11-20, ג' 9-22, ד' 10-21, ה' 10-19, ו' 9-12.30