עמליה ארבל
ישראל
 
 
עכשיו בגלריה
פתיחה: 7/9/2011
נעילה: 7/22/2011
עמליה ארבל
שער ציון 3 תל אביב

שעות פתיחה:
ב'-ה' -11:00 00!13, 20:30-17:00, ז' 13:00-11:00, שבת 22:00-20:00.