רומברג אוסבלדו - חקר המבניות וסיפורו של סיפור
ישראל