Igra Ruth איגרא רות
ישראל

ביוגרפיה

+ נולדה בגרמניה. לימודים - סדנאות האמנות ופילוסופיה, באוניברסיטת חיפה. תואר שני בטרפיה באמנות והתמחות בויטראז'ים במכסיקו.