מי אנחנו - על WWW.ARTISPO.CO.IL / מערכת האתר
ארטיספו הוא פורטל לאמנות הויזואל

ארטיספו - פורטל מקיף לאמנות ישראלית וארכיון

 

כל הכתוב להלן מתכוון לנשים וגברים במידה שווה. השימוש בלשון זכר הוא לצורך הקיצור בלבד.

 

כללי

ארטיספו הוא פורטל לאמנות הויזואלית הנוצרת ומוצגת בישראל ולאמנים ישראלים היוצרים בכל העולם.

 

האתר מספק אינפורמציה, סוקר ומתייחס לכל תחומי האמנות החזותית: ציור, פיסול, מיצב, מיצג, וידאו וכל עשייה הנוגעת לשפת האמנות החזותית, כולל אמנות שימושית שיש בה ערכים אמנותיים משמעותיים, בנוסף לשימושיותה.

 

האתר מקבל אינפורמציה ומציג את המתרחש בהווה ובעבר. כל האינפורמציה נשארת באתר כחלק מן הארכיון הגדל.

 

מדיניות האתר

האתר נועד לספק אינפורמציה מירבית על העשייה האמנותית בארץ ברמותיה השונות, וכן על כל הגופים והמסגרות הנוגעים ליצירה האמנותית. לשם כך הוא מאפשר לכל אמן, תערוכה, מקום תצוגה, מקום לימודים וכל מסגרת הקשורה לאמנות להציג את עצמו בדף.

 

האתר הינו זירה פתוחה להבעת דעות, ניהול דיונים וויכוחים בכל הנוגע לאמנות ואמנים.

לשם כך הוא מספק במה לתגובה של הגולשים בקטגוריות רבות (הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות שאינן מתייחסות לנשוא כתיבתן, ותגובות שמטרתן פגיעה והעלבה).

מאמרים וכתבות בכל הקטגוריות הקיימות באתר, אשר ישלחו אליו, יפורסמו. הנהלת האתר אינה מתחייבת לפרסם כל חומר, ושומרת לעצמה זכות עריכה על כל כתבה, (הדבר יצוין בראשית הכתבה).

כתבות בעלות אופי פרסומי יוכלו להתפרסם על פי תנאי ההצגה של חומר פרסומי, והדבר יצוין בראשית הכתבה.

 

חופש הביטוי האמנותי

מתוך אמונה בערכם הרב של חופש הביטוי והחופש האמנותי, יפורסם חומר אמנותי וכתבות גם אם הן עלולות להראות סרות טעם ועשויות לפגוע ברגשות של מי מן הגולשים.

יחד עם זאת נשמרת להנהלה הזכות ושיקול הדעת לא לפרסם חומר שיש בו עבירה ישירה על החוק, או שקורא באופן ישיר לעבירה על החוק, או שיש בו הסתה וקריאה לפגיעה במישהו.

 

  

 

מפת האתר

האתר ערוך לפי מדורים ובתוכם מדורי משנה:

אמנים

תערוכות

          נפתחות – עד מועד הפתיחה

רצות – מן הפתיחה ועד לשבוע האחרון

ננעלות – בשבוע האחרון לתצוגה

ארכיון – חודשיים לאחר הנעילה. לאחר מכן אפשר למצוא את התערוכה דרך מנוע החיפוש.

המלצות – רשימה והפניות של המלצות

מוזיאונים, גלריות ומקומות תצוגה

          מוזיאונים –

גלריות –

מקומות תצוגה קבועים – חללים המיועדים באופן קבוע לתצוגת אמנות

מקומות תצוגה מזדמנים – חללים המשמשים באופן ארעי לתצוגת אמנות

לימודים

          בתי ספר גבוהים – אקדמיות, מכונים, בתי ספר להשכלה גבוהה

בתי ספר תיכוניים – בתי ספר לאמנות, מגמות אמנות

קורסים – מסגרות לימוד למבוגרים

השתלמויות – לימודים קצרי טווח

חוגים – לחובבים, לילדים ונוער

מאמרים

          ביקורות – על תערוכות.

דעות – על אמנות, אמנים, עשייה אמנותית, מדיניות.

על אמנים – כל מה שיש בו להרחיב אינפורמציה על אמנים ועשייתם.

על מקום – מקום יצירה, לימודים, תצוגה, התרחשות אמנותית.

היסטוריה – מתולדות האמנות בעולם ובארץ.

אמנות תרבות חברה – על הקשרים בין אמנות ואמנים לבין התרבות והחברה.

          לפי מחבר – רשימת חיפוש על פי מחבר.

עיתון מקצועי – ליוצרי האמנות. עיתון העוסק באמנות מזווית המבט של היוצרים.

מאמרים, כתבות, ביקורות כתובים בידי אנשי מקצוע (יוצרים ומומחים בתחומי העשייה והחשיבה האמנותית היוצרת) ומיועדים לעוסקים ביצירה אמנותית. המאמרים נבחרים ונערכים לפני פרסומם.

מוסדות

          קרנות –

פרסים -

מלגות -

ביבליוגרפיה

          קטלוגים –

ספרים –

אתרים – קישורים לאתרי אמנות בארץ ובעולם

חיפוש

בכל דף באתר מופיע בצד ימין מנוע חיפוש. המנוע מחפש בכל החומר הנמצא באתר (ולא רק בכותרות) את צרוף המילים שנכתב בתיבה. מתחת לתיבת החיפוש נמצאות הקטגוריות בהן אפשר לחפש. עליך לבחור באילו קטגוריות אתה מעוניין.

חומר שהוא במעמד ארכיוני ואשר אינו נמצא תחת הכותרות באתר יימצא באמצעות מנוע החיפוש.

חיפוש תערוכה – הקלד שם משפחה ולאחריו שם פרטי של האמן, רק לאחר מכן שם התערוכה אם ידוע. בתערוכה קבוצתית הקלד שם תערוכה

 


הבהרות
המידע המוצג באתר זה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המפורסמים בו על ידי הנהלת האתר או על ידי צדדים שלישיים.
לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, אנא פנה לגורם המוסמך לכך.

 

הנהלת האתר תעשה ככל יכולתה על מנת להגן על הזכות לשם טוב ועל הזכות לפרטיות, מתוך התחשבות בשיקולי חופש הביטוי וחופש האמנות.

 

הנהלת האתר, מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט.

לשם כך כל חומר מצולם יפורסם ברזולוציה המתאימה למסך המחשב אך אינה מאפשרת הדפסה באיכות סבירה. סרטי וידאו יפורסמו בטכנולוגיה שאינה מאפשרת את הורדתם למחשב אחר. 

 

הנהלת האתר מבקשת בזאת מכל משתמש להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, ומודיעה ששמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתריה.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים.

שמורה להנהלה הזכות להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה בלבד.

העובדה שנמצא באתר "ארטיספו" קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הן של ההנהלה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ההנהלה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של ההנהלה בלבד. סימני המסחר שפורסמו מטעמם של מפרסמים, הוא קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם בכתב ומראש.