כיצד להשתתף במדור דעות / מערכת האתר
דף חדש 1

כיצד להשתתף במדור

מדור זה באתר הינו הזירה המרכזית לדיון בכל נושא הקשור לאמנות פלסטית. זירה זו פתוחה לכל מי שמעוניין ומסוגל להוסיף ולהעשיר את המחשבה, הידע והרגישות לעשייה האמנותית.
בין אם הינך צופה ומתעניין מן השורה, בין אם אתה בעל השכלה וידע אמנותי, ובין אם אתה עוסק ביצירה אמנותית, ויש לך משהו לומר על כל נושא הנוגע לאמנות, תוכל לשלוח את דבריך (באמצעות "צור קשר", שם תוכל להדביק את המאמר כולו). מערכת האתר תשקול, ותוסיף את המאמר באם הוא בעל ערך לדיון האמנותי*.
תכנים רלוונטיים במאמר הקשורים לערכים נוספים המופיעים באתר (כגון – דף אמן, תערוכה, גלריה ומאמר אחר) יקושרו אליו.

*המערכת שומרת לעצמה את זכות העריכה, ורואה בעצם שליחת המאמר הסכמה של הכותב לעריכת המערכת. בראש המאמר יצוין כי המאמר נשלח אל האתר, ויצוין האם עבר עריכה.