לדוד אבידן יש "רגע אחרי האחרון" "וואלה חדשות" 17.10.06 / עידית הברפלד