העבודות האחרונות של רות שלוס "הארץ" 05.03.12 / דניאל ראוכוורגר