רות שלוס: בין הקו המתריס לקו הנשבר "הארץ" 27.2.12 / גליה יהב