השפיץ של הארון היהודי Ynet" 16.02.10" / דליה יפה מרקוביץ’