רובדי זמן: חיים, מוות וזכרוו / גליון 7/ המחלקה להסטוריה ותיאוריה, בצלאל / קישור למאמרים
הדבק כאן את תוכן המאמר מתוכנת הפרונט פייג'