"המבדיל בין קודש לחול" - כלים שבורים - מבטים דקונסטרוקטיביים באמנות יהודית עכשווית / שפרבר דוד